O aplikaci Depo

Služba Depo slouží jako místo pro dočasné uschování souborů a jejich následné vyzvednutí. Obsahem souborů mohou být například DOC dokumenty, obrázky, archivy programů či jakákoliv jiná objemná data. Při ukládání souborů je na zadanou elektronickou adresu též zasláno upozornění s návodem na vyzvednutí souborů. Službu tak lze používat jako prostředek k předávání souborů a dat mezi dvěma partnery.

Výhody služby Depo

Mezi nejčastěji používané způsoby předávání souborů či dokumentů patří jejich zasílání elektronickou poštou ve formě příloh (attachments), a to zejména z důvodů jednoduchosti a podpory téměř všemi poštovními programy. Tento způsob posílání dat má však jednu zásadní vadu na kráse, a to použití přepravního kódování dat. Díky povaze systému elektronické pošty totiž nelze přímo posílat ryzí binární data, a proto se přepravované informace nejprve překódují do některého z přepravních kódů (UUCODE, BINHEX...). To sice umožňuje přenesení binárních dat elektronickou poštou, ale současně to zvýší jejich objem zhruba o třetinu. Pokud se pro odesílání pošty používá komutovanou telefonní linka, znamená to též o třetinu vyšší náklady na odeslání dat.

Přepravnímu kódování dat a tím i nárůstu jejich objemu lze předejít použitím osmibitových přenosových služeb, například FTP nebo WWW. K tomu je nutné zřídit odpovídající FTP nebo WWW server a nastavit odesílateli i příjemci odpovídající přístupová práva. To může být ale značně pracné či nepraktické - do hry vstupují otázky bezpečnosti přístupu, administrace přístupových jmen a mnohé další záležitosti.

Služba Depo využívá pro přenos dat na server i z něj protokol HTTP, který dokáže přenášet binární data bez problémů. Odpadá tak nutnost používání přepravního kódování, a odesílatel i příjemce tak přenese pouze takový objem dat, jaký je ve skutečnosti posílán (zvýšený o minimální režii WWW serveru). K použití služby Bluetone Depo je potřeba pouze WWW prohlížeč, není nutné zřizovat na straně odesílatele ani příjemce speciální servery. Při zasílání větších objemů dat je proto použití služby výrazně výhodnější a pohodlnější než elektronická pošta či specializované FTP/WWW servery.

Vyzvednout soubor

Informace

Služba Depo slouží jako místo pro dočasné uschování souborů a jejich následné vyzvednutí. Více zde.

 

Nahrávám soubor

 % hotovo
Kopírování  kb/s, zbývá
Již nakopírováno  MB z  MB